Diệt chuột bằng biện pháp sinh thái

Đây là Dự án quản lý chuột hại bằng biện pháp sinh thái do Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu công nghiệp và Khoa học khối Thịnh vượng chung (CSIRO), Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) thực hiện trên quy mô lớn ở đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung.

diet-chuot-bang-bien-phap-sinh-thai
Dự án được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của một số dự án đã thực hiện tại các vùng lúa, hướng đến quản lý chuột hại bằng hệ thống bẫy cây trồng cộng đồng và tổ chức các phong trào thu gom chuột; giảm việc sử dụng thuốc diệt chuột và không ảnh hưởng đến môi trường.
Khi tiến hành bẫy, phải chuẩn bị địa điểm, làm đất, nước và giống trong bẫy cây trồng sẽ được gieo trước so với trà lúa xung quanh 15 – 20 ngày. Do chuột rất thích ăn lúa đang lên mộng nên dụ chuột vào bẫy ở giai đoạn mạ mộng và làm đòng là tốt nhất. Gieo lúa trong bẫy trước vụ chuột cái chưa sinh sản, bởi thời kỳ này nếu bắt được mỗi con chuột cái bằng diệt được 30 – 40 con chuột ở thời điểm thu hoạch. Thời điểm phòng trừ chuột trước giai đoạn sinh sản tập trung của chuột là từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 7 – 8. Còn với bẫy cộng đồng phải phòng trừ cả vụ.

Thực hiện thường xuyên và liên tục đặt bẫy đến khi quần thể chuột giảm hẳn (gây hại không còn đáng kể nữa). Tại một số vùng, sau mùa lũ kéo dài, mật số quần thể của chuột rất thấp, vì bị nông dân bắt trong mùa lũ, chưa có khả năng gây hại cho lúa đông xuân, tuy nhiên chúng tích luỹ mật số và sẽ gây hại vụ hè thu sớm và hè thu chính vụ sau đó. Vì thế ở những vùng này chỉ có thể thực hiện bẫy liên tục ở hai vụ sau mà thôi. Với vụ lúa sau lũ, muốn tiến hành sớm hơn đại trà 15 – 20 ngày thì bắt buộc phải dùng máy bơm, bơm nước ra, làm bờ đôi chắc chắn. Thực hiện theo nhóm nông dân có ruộng gần nhau, tuỳ diện tích bảo vệ mà có diện tích bẫy 500 đến 2.000 m2, với bẫy 1.000 m2 xung quanh bẫy đặt 8 – 10 bẫy lồng.

Để tiến hành làm bẫy cộng đồng, phải được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân, mọi người cùng làm. Vật liệu và phương pháp làm như sau:
Trước tiên đào xung quanh diện tích làm bẫy rãnh hoặc mương để chứa nước, có chiều sâu khoảng 4 tấc và ngang 4 – 5 tấc. Mương nước có tác dụng là đường dẫn chuột vào ruộng lúa bằng bờ đắp hoặc lội nước. Vải nylon là hàng rào có chiều cao 1 m, may liền mép trên có luồn kẽm để buộc vào các cọc tre, mép dưới chôn sâu vào đất, chiều cao nylon khi dựng xong khoảng 0,8 m. Cọc tre có chiều cao 1,5 m, cắm chặt vào đất 0,5 m, cây cách cây 2,5 m (cọc tre cắm phía bên trong bẫy, tránh chuột leo vào ruộng lúa). Tạo những bờ đi khoảng 0,2 m qua ngang mương để tạo đường đi cho chuột vào bẫy. Bẫy lồng đặt bên trong, chèn kín ở miệng, lót rơm để tránh lồng ướt, mau hư.

Theo Báo Kinh Tế Nông Thôn