Tag: bảo quản thuốc chuột biorat

Hóa chất diệt chuột Bio-rat

Thuốc diệt chuột BIORAT được sản xuất bằng lúa hấp, có mùi thơm nên tránh được sự nghi ngờ của chuột. Ưu điểm khác của loại thuốc này là chuột ăn bả sau đó sẽ lây lan ra đàn. Thành Phần của BIORAT: Vi khuẩn đơn bào hoạt động ở chuột: 1,25% Chất xúc tác: 0,02% ...