Tag: cách trừ chuột cống

Tác hại và nguy hiểm của chuột cống

Chuột cũng mang theo bọ chét, ve và con bét có thể gây các phản ứng di ứng cấp tính.Chuột cống thường hoạt động về đêm và tránh con người, nên các dấu hiệu điển hình để nhận biết rằng có chuột trong nhà. Chuột cống trong nhà hay ngoài vườn Sẽ rất nghiêm trọng nếu chuột ...