Tag: chuột nhắt

Chuột nhắt

Chuột nhắt thích ăn các loại hạt giống và côn trùng, nhưng chúng cũng ăn nhiều loại thực phẩm. Chúng là những nhà leo núi xuất sắc và có thể nhảy cao lên đến 45 cm. Chuột nhắt là động vật gặm nhấm gây hại phổ biến nhất có hầu hết ở các nơi trên thế ...