Tag: diệt chuột nhanh lanirat

Thuốc Diệt Chuột Lanirat

Thuốc diệt chuột Lanirat hiệu quả và nhanh chóng tiện lợi. Lanirat có hiệu qủa đối với chuột nhắt, chuột cống và chuột cống dòng Norway sau khi chỉ ăn một lần. Thuốc phá vỡ khả năng đông máu của chuột, làm cho chuột chết vì xuất huyết nội vài ngày sau khi ăn bả. Lanirat cũng có ...