Tag: loài chuột sinh sản

Vòng đời và sinh sản của chuột

Vòng đời sự sinh sản và đặc điểm của loài chuột có nhiều điều cần tham khảo để có biện pháp phòng ngừa và diệt chuột hiệu quả. Chuột cái có chu kỳ động dục dài 4-6 ngày. Nếu nhốt những con chuột cái với mật độ lớn, tất cả chúng sẽ không động dục, ...