Tag: thuốc chuột hiệu quả

Hóa chất diệt chuột Racumin Pasta

Đây là một chế phẩm sinh hoá, những động vật có thể trọng dưới 0,5kg ăn phải sẽ dẫn đến xuất huyết nội tạng dẫn đến sốt - mất nước rồi tìm ra chỗ có ánh sáng, nước và chết tại đó Sử dụng loại hoá chất này có ưu điểm: - An toàn. Do hoá chất ...

Thuốc Diệt Chuột Lanirat

Thuốc diệt chuột Lanirat hiệu quả và nhanh chóng tiện lợi. Lanirat có hiệu qủa đối với chuột nhắt, chuột cống và chuột cống dòng Norway sau khi chỉ ăn một lần. Thuốc phá vỡ khả năng đông máu của chuột, làm cho chuột chết vì xuất huyết nội vài ngày sau khi ăn bả. Lanirat cũng có ...