Tag: thuốc storm killrat

Hóa chất diệt chuột Storm 0.005 Block Bait

Thuốc diệt chuột Storm 0.005% Block Bait sử dụng dễ dàng đem lại hiệu quả cao diệt chuột nhanh.