Thuốc Diệt Chuột Lanirat

Thuốc diệt chuột Lanirat hiệu quả và nhanh chóng tiện lợi.thuoc-diet-chuot-lanirat

Lanirat có hiệu qủa đối với chuột nhắt, chuột cốngchuột cống dòng Norway sau khi chỉ ăn một lần.
Thuốc phá vỡ khả năng đông máu của chuột, làm cho chuột chết vì xuất huyết nội vài ngày sau khi ăn bả.
Lanirat cũng có tác dụng với loài chuột đã đề kháng với các loại thuốc gây chống đông máu cổ truyền.